A természet egy gyöngyszeme - NYÍRI
Célod mindig nemes legyen, foltot ne tűrj lelkeden.


Látogatók
- 2010.11.29.

free countersA tényleges látogatói számhoz kérek szépen hozzá adni még 7886-ot. Eredeti számláló 20 országra volt beállítva, melyet elérve, szerettem volna emelni. Sajnos új számlálót sikerült elindítani.
Ez az oldal 2008. 02. 28-án indult, az eredeti egy másik szolgáltatónál készült arra a bizonyos 2006-os Karácsonyra. Annak a látogatói száma meghaladta az 5300-at, 2010. 11.29-ig.


ORCHIDEÁK
- 2014.10.30.Pénzforgalom a neten:
- 2010.11.29.Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!


2017 az évfordulók éve

 

500 éve: 1517 október 31. Wittenberg - reformáció.

Terjedelmes lenne a történelmi visszatekintés, legyen elég annyi, hogy Luther, Zwingli és Kálvin egymástól függetlenül, szinte egyszerre vették észre, hogy az egyház elrugaszkodott a Szentírástól - letértek a "keskeny útról".


450 éve: 1567. Debrecen - alkotmányozó zsinat, melyen elfogadták a II. Helvét Hitvallást.

III. Frigyes pfalzi választófejedelem Bullingert bízta meg, hogy a Szentírás alapján fogalmazza meg a református egyház tanát - 1566. március 23-án, az augsburgi gyúlésen ezt el is fogadták, és alig egy évvel késóbb, 1567. február 24-én Melius Juhász Péter vezetésével megalakult a magyar református egyház.


400 éve: az első presbitérium megalakulása Magyarországon.

1617-ben Pápán megalakult az első presbitérium, melynek 12 választott tagja mellett 4 "hivatalbóli" tagja is volt, a városi főbíró és 3 esküdtje.


160 éve: összeírás 1857. október 31-én.

Falunk összlakossága: 654 fő. Ebből 353 református, 68 zsidó, 223 katolikus. 47 földbirtokos, 49 ház- és járadékbirtokos, 6 gyáros és iparűző, ill. 2 pap.


100 éve: Bacskay Sándor nyíri református lelkipásztor összegzése a gyülekezet életéről a reformáció napján.

„1917 ik év Oktober hó 31.

Gyász, fájdalom és köny az, melyben a reformátio kezdetének 400 százados emlékét kell felújítani e napon. Öröm helyett keserűség foglalja el szívünket, ha végignézünk egyházunk tagjain. Templomunk székei, ifjúságunk karja oly üres. Ének és ima helyett ágyúk és fegyver csattogását halgatják idegen földön, embert irtó háborúban 2 év 3 hónapja.

A háború Szerbiában indult meg. I Ferenc József királyunk megbüntetni akarta azon gonosz tettéért, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökösünket és nejét órvul meggyilkoltatta.

A nagyhatalmú és seregű Orosz, majd az álnok szívű Angol, Francia, Belgium, Montenegró, Olasz királyok támadtak ellenünk, ez utolsó szövetségesünk volt, mint Románia mely orvul támadt meg, barátból ellenség lett, hogy Erdélyt tőlünk elvegye; hogy a pohár telve legyen Amerika is megizente a háborút.

Bár Németország, Törökország, később Bulgária egyesült velünk, még is sok védőre vólt szüksége hazánknak. 18 évtől 50 ig, ki alkalmas ott van a harcztéren, ezért a gyász, könny és sohaj, ezért üresek templomaink.

A haza szabadságáért küzd 45.

Csatában elesve idegen föld hantjai fedik 13 egyházunk tagjait. Kettő munkaképtelen lett.

Lelkész Bacskay Sándor, gondnok a. Tóth János, presbyterek Iván János, L Kovács István, Tóth Pál, Szabó István, Tóth p. János, Szabados József, Kecskés András, Piszró András, egyházfi, harangozó Balla Pál.

Tanítónk Dicső Zoltán a ki kezdettől katona, több vitézségi rendjellel mint zászlós, jelenleg csatában nyert sebeivel orosz fogoly, jelenleg helyettes tanítónő Endrédy Margit, okleveles állami tanítónő.

Lélekszám 287

Házaspár 53

Özvegy férfi 5

Özvegy nő 28

Amerikában van 14.

Vagyona az egyháznak a vagyonleltárban részletesen le van írva.

Nagyobb harangunkat melynek története a 178 as lapon van leírva, ágyúnak elkérte a haza.

Azon édes kéréssel zárjuk gyűlésünket, derítse fel a jó Isten szép hazánk felett a békesség napját mennél hamarább.

Bacskay Sándor ref. lelkész”

 

E szívszorító szavak után NAPJAINK

Egykor népes gyúlekezetünk maroknyivá zsugorodott. Fiataljaink távol, határon belül és kívül, a temetőkertben egyre több sír domborul. Elmondhatjuk, hogy a reformációra nagyobb szükségünk van, mint valaha. Térjetek meg, és higyjetek az evangéliumban! - kezdte tanítását Jézus. A gyülekezeti kórus nagyon szép énekkel szolgált az ünnepi istentiszteleten. Sajnos felvétel nem készült, így csak a szöveget ajánlom olvasásra:

NÉZD MEG AZ ÉVSZAKOKAT

Nézd meg az évszakokat,
Heteket, hónapokat,
Üstökösök fényes útjait.
Nézd meg a csillagokat,
a jó és rossz napokat,
Egyik jön, a másik távozik.

Csak egy van, aki soha,
soha meg nem változik
Aki tegnap és örökké ugyanaz.
A világ összedõlhet,
és az idõ elmúlik,
De Jézus Krisztus mindig hû marad.

Nézd meg az embereket,
barátot, ellenséget:
Valótlant oly gyakran mondanak.
Ígérnek új örömet,
új célt és új életet,
Hamar rájössz,
csak üres szavak.

Csak egy van, aki soha,
soha meg nem változik
Aki tegnap és örökké ugyanaz.
A világ összedõlhet,
és az idõ elmúlik,
De Jézus Krisztus mindig hû marad.

Tekints most önmagadba,
jelenre és a múltra,
Mondd, milyennek látod életed?
Találsz-e szépet benne,
olyat, mi igaz lenne,
Vagy még mindig
megcsal a szíved?

Csak egy van, aki soha,
soha meg nem változik
Aki tegnap és örökké ugyanaz.
A világ összedõlhet,
és az idõ elmúlik,
De Jézus Krisztus mindig hû marad.

Minden jog fenntartva © Szabados Erzsébet 2010

Honlapkészítés