A természet egy gyöngyszeme - NYÍRI
Célod mindig nemes legyen, foltot ne tűrj lelkeden.


Látogatók
- 2010.11.29.

free countersA tényleges látogatói számhoz kérek szépen hozzá adni még 7886-ot. Eredeti számláló 20 országra volt beállítva, melyet elérve, szerettem volna emelni. Sajnos új számlálót sikerült elindítani.
Ez az oldal 2008. 02. 28-án indult, az eredeti egy másik szolgáltatónál készült arra a bizonyos 2006-os Karácsonyra. Annak a látogatói száma meghaladta az 5300-at, 2010. 11.29-ig.


ORCHIDEÁK
- 2014.10.30.Pénzforgalom a neten:
- 2010.11.29.Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!Ebben a menüpontban hasznos gondolatokat olvashat kapcsolatokról, barátságról, szerelemről, etikáról, hitről - tehát az Élet dolgairól, és néhány saját írásomat is.
Köszönöm megtisztelő figyelmét!


Írásaim

A nyíri egyházközség története

Ketten az úton

Első Isten-tiszteletem

Élő kövek - Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor

A kis-ázsiai gyülekezetek erényei és hibái (Jel. 2-3)

Árpád-házi Szent Erzsébet - Életképek

Gyökössy Endre: Életápolás

Kálvin élete - Genf

Pál apostol missziós útjai

Szegedi Kis István

Valódi boldogság


A szeretetről

Pál Apostol - A szeretet himnusza
(1 Kor 13,1 - 14,1)

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

Kahlil Gibran: a Szeretetről.
Ha a szeretet int, kövessétek, Bár útja nehéz és meredek.
Ha szárnyával beborít, engedjetek neki, Bár a tollai közé rejtett kard megsebezhet titeket.
Ha szól hozzátok, higgyetek neki, Bár hangja összezúzhatja álmaitokat, amint puszta marad a kert az északi szél után. Mert a szeretet megkoronáz, de meg is feszít. Segíti növekedésteket, de meg is nyes. Felemelkedik a csúcsotokhoz, és megcirógatja napfényben fürdő legzsengébb ágaitokat, De leszáll földbe kapaszkodó gyökereitekhez is, és alapjaitokban ráz meg.
Kéveként magába gyűjt, Kicsépel és lecsupaszít, Megrostál, hogy megszabadítson attól, ami értéktelen, Fehérre őröl, Meggyúr, míg rugalmassá váltok, Azután szent tüzébe tesz, hogy szent kenyérré váljatok Isten szent ünnepére.
Mindezt teszi a szeretet, hogy megismerhessétek szívetek titkait, és azt ismerve az élet szívének részei lehessetek. Ha azonban féltek, és csak a szeretet békéjét és gyönyörét keresitek, Jobb néktek, ha eltakarjátok meztelenségteket, és kimentek a szeretet kertjéből
Abba az időtlen világba, ahol nevettek, de nem teljes nevetéssel, és sírtok, de nem sírjátok el minden könnyeteket.
A szeretet semmit sem ad, csak önmagát, és nem fogad el semmit, csak önmagát. A szeretet nem birtokol, de nem is birtokolható. A szeretet elégséges a szeretetnek.
Ha szerettek, ne mondjátok "Isten a szívemben van", inkább "Isten szívében vagyok".
Ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, a szeretet, ha érdemesnek talál, irányítja a ti utatokat. A szeretetnek nincs más vágya, mint önmagát beteljesíteni.
Ha azonban szerettek, és óhatatlanul vágyat éreztek, tegyétek azt saját vágyatokká: Felolvadni, és olyanná válni, mint a rohanó patak, amely saját dallamát zengi az éjszakában, Ismerni a túlzott gyengédség fájdalmát, Megsebződni attól, hogy megértettétek a szeretetet, s Önként és örömmel vérezni, Szárnyaló szívvel ébredni hajnalban, és hálát adni a szeretet újabb napjáért, Pihenni a déli órán, és a szeretet eksztázisáról elmélkedni,Este hálával hazatérni, Azután a szeretett személyért való könyörgéssel szívetekben, és ajkatokon hálaénekkel elaludni.
A házasságról

Biblia
„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”
1Móz 2,18

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek egy testté.” 1Móz 2,24

„Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az
egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.”
Préd 4,10

"Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni."
Pál 1Kor. 7,5

Kahlil Gibran:
"Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre. Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is. De együttlétetekben legyenek távolságok. És a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között.
Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék: Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek. Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet.
Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek egymás szívét. Mert szíveteket csak az Élet keze fogadhatja be.
És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontúl közel: Mert a templom oszlopai távol állanak egymástól,
És a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik."

Itt üzenhet nekem:

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotMinden jog fenntartva © Szabados Erzsébet 2010

Honlapkészítés