A természet egy gyöngyszeme - NYÍRI
Célod mindig nemes legyen, foltot ne tűrj lelkeden.


Látogatók
- 2010.11.29.

free countersA tényleges látogatói számhoz kérek szépen hozzá adni még 7886-ot. Eredeti számláló 20 országra volt beállítva, melyet elérve, szerettem volna emelni. Sajnos új számlálót sikerült elindítani.
Ez az oldal 2008. 02. 28-án indult, az eredeti egy másik szolgáltatónál készült arra a bizonyos 2006-os Karácsonyra. Annak a látogatói száma meghaladta az 5300-at, 2010. 11.29-ig.


ORCHIDEÁK
- 2014.10.30.Pénzforgalom a neten:
- 2010.11.29.Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!


Még egy reformációt

Még egy reformációt

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem,
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen!
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább,
ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát.
Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem!
Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen!
Elnyel embereket a bűn ingoványa…
Neved, dicsőséged letaposva sárba…
Szívek újulását munkáld köztünk, Uram!
Szívtelenségünknek sok áldozata van.
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek,
rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled.
Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk!
Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk!…
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem,
hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.

(Boros Gergely)


Dráma és örömünnep

2011. december 11., vasárnap - Fekete Zsuzsa riportja Sípos Ete Álmos lelkipásztorral

Dráma és örömünnep

http://parokia.hu/hir/mutat/3011/


Újabb gyöngyszem...

Újabb gyöngyszem hívja fel a figyelmet a reformáció szükséges voltára..


Dr. Sípos Ete Álmos elemzése az egyházakról:


Miért hagyják el az emberek ma az egyházat?

Sípos Ete Álmos: Miért hagyják el ma emberek az egyházat?

Sípos Ete Álmos Különböző meggyőződésű emberekkel folytatott beszélgetéseim során, gyakran mellemnek szegezték a kérdést, mi az oka annak, hogy a magyar református egyház tagsága, egyéb kisebb felekezettel ellentétben nem növekszik, sőt egyházunkat egyre többen elhagyják. Ez a körülmény indított arra, hogy foglalkozzak ezzel a nem lényegtelen probléma-körrel.
Azért elsőnek mégis azt a kérdést tenném fel, hogy csakugyan fogy hazánkban a hitüket gyakorló, templomba járó református egyháztagok száma? Mivel elég jól ismerem az egyházon belüli statisztikák „megbízhatóságát" ill. az egyházban folyó statisztikai manipulációkat, feltételezem, hogy lesznek olyanok, akik vitatják majd a fogyással kapcsolatos állításaimat. Azt is el kell ismernünk, hogy pontos statisztikai adataink, s ez sem véletlen, nincsenek. Arról pedig, hogy akik elhagyták, vagy elhagyják egyházunkat, hányan vannak, és miért szakították meg kapcsolatukat egyházunkkal, senki nem vezet statisztikát. Megvallom, ez nem is lenne könnyű! Ezért a címben feltett kérdésünkre, elsősorban 50 éves lelkipásztori munkám során, és a Biblia Szövetséghez beérkezett információink nyomán szerzett tapasztalataim alapján szeretnék válasz keresni és adni, természetesen, nem zárva ki a tévedés lehetőségét sem!

1. Kiindulópontunkat, az alábbi, rendelkezésünkre álló statisztikai adatok jelentik.

2. Ami a fogyást illeti, annak formáit az alábbiak szerint differenciálhatjuk:

3. Amikor azonban ezt a szemmel látható, és egyébként szociológiailag is jól mérhető fogyást vizsgáljuk, nem kerülhetjük el gyülekezeteink lelki állapotának, fejlődésének, lelki érettségének vizsgálatát sem.

4. Mivel jelen előadásomnak nem az a célja, hogy megismételjem egyes egyházi elemzők unos-untalan hangoztatott védekezését, miszerint az elidegenedés legfőbb oka a szekularizáció és a posztmodern ideológia, ezért én most megkísérelném ennek a krízis helyzetnek teológiai-ekkleziológiai elemzését.

5. Mindenképpen el kell tehát gondolkodni azon, hogy miért nem növekszenek gyülekezeteink, illetve miért fogy a gyülekezetek tagságának létszáma.Kedves Testvérek!

Kedves Testvérek!

"Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem megyünk!" Jer 6,16

(szerkesztés alatt)Itt üzenhet nekem:

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotSzóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:


1 hozzászólás

Gál Gabriella [ 2010-12-17 19:03 ]

Zsolt 17.
1 Dávid imádsága. URam, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj
esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd.
2 Tõled jön felmentõ ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot.
3 Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem
találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon.
4 Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve õrizkedtem az
erõszakosok útjától.
5 Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim.


Minden jog fenntartva © Szabados Erzsébet 2010

Honlapkészítés